Pensum voksne

En graduering er en bælteprøve, hvor eleven skal udvise sin lærte tekniske kunnen og ”osu”forståelse. Eleven har forinden været igennem et træningsforløb bestemt udfra et pensum der beskriver, hvad eleven skal lære til de forskellige bæltegrader. Eleven skal på gradueringsdagen udvise sin kunnen for den gradueringsansvarlige.
 

Graduring Voksen +15år
Hvordan kommer man i betragtning til graduering?

 
For at man kan blive indstillet til graduering skal man have anskaffet sig en godkendt Ashihara Karate København –gi (dragt), benskinner, tandbeskytter, og for piger/kvinder brystbeskyttelse (skåle i hård plast) og have kendskab til karate etiketten, skolens betingelser, samt være godkendt af 1.instruktør.  
 
Fra hvidt bælte og op til gult bælte med grøn streg, får man besked af skolens føste. instruktør når man er klar til at blive testet 1.instruktør der anbefaler/udtager eleven til at gå til test. og sætter dato.
 
Fra gul bælte med grøn streg (5kyu), til grøn bælte (4kyu) (første mørke bælte), skal man mindst 6 mdr før, kontakte skolens 1.instruktør, og selv spøger om lov til at gå til graduring. Der vil blive lagt en plan for forløbet.
 
Fra grønt bælte (4kyu) skal man mindst 6 mdr før, kontakte skolens 1.instruktør, og selv spøger om lov til at gå til graduring. Der vil blive lagt en plan for forløbet. Man skal også deltage i DAOs forgraduerings test, samt skoles egen test. Inden graduringen
 
Til brun bælte (2kyu og 1kyu) og sort bælte (1dan) gælder DAOs graduerings regler
Gradueringer til 2. kyu og opefter foretages af DAOs gradueringsråd. Disse gradueringer finder sted 2 gange årligt. På den årlige DAO sommerlejr i juli måned og i december måned i på en af Ashihara karate skolerne, det skiftens mellem de forskelige skoler
Forinden den faktiske graduering for 2.kuy og opefter skal eleven til en forgraduering og vuders foran et gradueringsråd.
 
For at deltage i graduering til brunt bælte og derover skal man først bestå en forgraduering ved DAO gradueringsråd:
Alle junior (der træner til dagligt på voksenholdet) og voksne fra 3 kyu og op efter, skal selv bede om at få lov til, at deltage i graduering 6 mdr. før fællesgradueringen. 7 til 14 dage før forgradueringen, får man besked af 1. Instruktør, om man er vurderet klar/godkendt, til forgraduering. 
 
Til alle bælteprøver kræves det, at eleven skal have trænet et bestemt antal træningsgange for at blive indstillet til graduering. For de lidt mere øvede forventes det også at eleven har deltaget i stævner og arrangementer såvel inden for klubben som uden for klubben.
 
Består man gradueringen har man ret til at bære et nyt bælte, og som bevis for dette modtager eleven et certifikat samt bæltet på dagen. Består man ikke gradueringen, kan eleven forsøge sig igen ved næstkommende graduering. Man får ikke pengene retur hvis man ikke består.
 
På gradueringsdagen forventes det at man møder op senest op 30 min før dørene lukkes. Hvis man kommer for sent mister man rettet til sin test i denne omgang.
En graduering for voksne +15år varer ca. 2 -2,5 timer.
 
Publikum er velkommen men skal forholde sig stille under testen og må ikke tilråbe elever.
Alle mobilsnak er forbudt under gradueringen.
Der må af publikum ikke filmes og tages billeder under gradueringen.
Karateskolen forholder sig dog retten til at fotografere gradueringen til brug på skolen officelle hjemmeside (se medlemskontrakt)

Bælter:
- Det er vigtigt at huske på, at bæltefarven ikke kun er et symbol på
karateudøverens fysiske og tekniske formåen, men også viser den mentale styrke og indsigt.

 

  Hvid 11.kuy: er uskyldens farve.
Det indikerer en, hvis sind og ånd er “rent”, en der er ukendt med karatens mentale aspekter.
Det er begynderens farve.
 
  Rød 10. kuy: er solens farve, når den stiger ved gryet at en ny dag.
Det er farven for en, hvis ånd, forståelse og dygtighed gryr.
Mellemgrad forberedende til næste bælteskifte:
Rød med to blå streger 9. kuy.
 
  Blå 8. kuy: er himlens og havets farve.
Det blå bælte symboliserer en, hvis formåen er begyndt at strække sig mod horisonten,
en hvis ånd begynder at have havets dybde, men en, der endnu ikke helt har besluttet at
udforske den dybde.
Mellemgrad forberedende til næste bælteskifte:
Blå med to gule streger 7.kuy.
 
  Gul 6.kuy: er også solens farve; farven af nyvundne rigdomme.
Det gule bælte indikerer en, for hvem dagens lys skinner klart, en hvis dygtighed
og forståelse er begyndt at vandre mod nye horisonter.
Mellemgrad forberedende til næste bælteskifte:
Gul med to grønne streger 5.kuy.
 
  Grøn 4 .kuy: er farven for vækst. Skoven og græssets farve.
Det grønne bælte markerer en, der er ved at absorbere lyset, en hvis dygtighed
og ånd er begyndt at blomstre og bære frugt.
Mellemgrad forberedende til næste bælteskifte:
Grøn med to brune streger 3.kuy.
 
  Brun 2.kuy: er jordens farve. Soliditetens farve.
Det brune bælte symboliserer en, hvis teknik er blevet kompetent, hvis sind er
frugtbart, hvis ånd er fast.
Mellemgrad forberedende til næste bælteskifte:
Brun med to sorte streger 1.kuy.
 
  Sort 1.dan: er en sammensætning at alle farver.
Det markerer tilegnelsen af al karakteren og dygtigheden.
Men sort er ikke sejrens farve – det er nattens. Det viser, at den første dag,
der startede med morgenrøden, er forbi, og at en ny dag kommer. Det viser ikke,
at karateudøverens rejse er endt, men at den netop skal til at begynde.
Derudover kan man blive gradueret til 2.dan og 3.dan som er en sensei grad


Kata pensum for Ashihara karate København
Opdateret August 2014


 Grad                               Bælte       Kata kendskab  Pensum-kata Obs! alle kataer skal vises med makker som sabaki

NO Kyu   Shoshin #1
Kihon #1
Nage #1
 Soshin # 1
10 Kyu
 
 
9 -Kyu
  Shoshin #1
Kihon #1
Nage #1
Kihon # 1
 
Nage  # 1 
8- Kyu
 
7-Kyu
Blue Shoshin #2
Kumite #1
Kumite #1
Shoshin #2
6 – Kyu
 
 
 
 
5 - Kyu
Yellow Shoshin #3
Kihon #2
 
Nage #2
Kumite #2
Soshin # 3
Kihon #2
 
Nage #2
Kumite # 2 
4- Kyu
 
Green
 
Kihon #3
Nage #3
Kihon #3
 Nage#3
DAO TEST
 
 
3 - Kyu
Nuværende grad
DAO DAO
 
Kumite #3
Jissen #1
DAO
 
Kumite # 3
Jissen # 1
1-2 Kyu
Nuværende grad
Brown Nage #4
Kumite #4
Jissen #2
Nage #4
 Kumite #4
Jissen # 1
Shodan
Nuværende grad
Black ALL Kumite #5.    (+ 40 år valgfri kata I stedet for)
Nage # 4
Jissen #2
Ni dan
Nuværende grad
Black ALL Kumite #5.   (+ 40 år valgfri kata I stedet for)
Nage#4
Jissen#2
Testet i DAO+
Tonfa No Kata # 1 or 3
Self-defense against 5 known attacks
Self-defense against  5 weapon attacks
Self-defense against  5 unknown attacks
San dan
Nuværende grad
Black ALL Special program JF. aftale med Gradueringsrådet.