Ind og udmeldelse

Gratis prøvemåned:

Vi tilbyder lige nu en gratis prøvmåned. 

Det forgår på den måde at du har gratis prøvemåned fra den første dag i måneden, til den sidste sidste dag i sammen måned.
Tag noget løstsiddene tøj på, og medbring en vandflaske. Vi glæder os til at se dig.

 

Indmedelse:

Betalingsbetingelser for kontingent.

Indmeldelse forgår ved ens instruktør på karateskolen. Ved indmeldelse betales Løbene måned + 1 måned kontant. Her efter tilsendes et girokort på det månedlige kontingent fra NETS/betalingsservise. Ved at tilmelde elektronisk betaling via NETS/betalingsservice undgås administrationsgebyr på p.t. kr. 50.—pr. opkrævning.
Kontingentet, der annonceres på www.Ashiharakbh.dk, forfalder til betaling den 1. i måneden i 12 måneder om året uanset at karateskolen har sommer og vinterlukket, idet det månedlige kontingent er beregnet på års norm. Medlemsskabet kan ikke sættes i bero.
Prisen er kr. 299.- pr. måned.
 
Krav til medlem:
Alle ansøgere over den til enhver tid gældende minimumsalder kan optages som medlemmer, med mindre nedennævnte forbehold gør sig gældende:
En ansøger kan normalt ikke opnå medlemskab af karateskolen, hvis vedkommende er straffet for vold eller efter Branch Chief eller Chef instruktøren vurdering kan udgøre en risiko for voldelig eller dårlig adfærd/stemning. På Branch Chief eller Chef instruktør forlangende skal straffeattest fremvises. Alle sygdomme, der kan være hæmmende for ens træning f.eks: astma, epilepsi eller andre handicaps, skal oplyses til instruktøren herunder, hvad der skal gøres ved evt. anfald.
 
Træningsudstyr ved indmelselse:
Ved indmeldelse forventes det at eleven anskaffer sig en godkendt Ashihara Karate Dogi med Karateskolen logo på, Benskinner, tandbeskytter, og kamphandsker. Kvinder og juniorpiger skal ligeledes anskaffe sig brystbeskyttelse i form af skåle. Udstyr kan købes hos instruktøren.
 
Udmeldelse:
Det er medlemmets ansvar at sende en opsigelse af medlemsskab til karate@ashiharakbh.dk og at afmelde indbetalingen til Ashihara Karate Købehavn, ved ophør. Sker dette ikke vil for meget indbetalte beløb ikke blive refunderet. 
Dette er også gyldigt i tilfælde af bortvisning jfr. ”Karateetik”
 
Gæstetræning:
Vi har også gæstetræning, det koster 100kr. Du kan kun betale med mobilpay på: 62686. (selvforsvarskurser)